Điều chỉnh quy hoạch chung quận 6, Tp.HCM

 

Quận 6 là quận ven ngoại thành, nằm về phía Tây Nam Tp.HCM với tổng diện tích tự nhiên là 7,14km2, chiếm 0,34% tổng diện tích tự nhiên của toàn thành phố. Dân số trung bình năm 2006 của quận là 248.820 người.

 

Theo điều chỉnh quy hoạch chung quận 6, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch của toàn quận là 714,46ha (giảm 4,2ha so với quy hoạch năm 1998). Trong đó, diện tích đất dân dụng là 692ha bao gồm: Đất ở 310ha, đất công trình công cộng 65ha, đất công viên cây xanh 62ha, đất giao thông 180ha, còn lại là đất hỗn hợp khoảng 75ha. Ngoài ra, còn có 17,78ha đất khác trong phạm vi dân dụng, bao gồm: Đất công trình công cộng 10,68ha, đất tôn giáo 7,10ha. Đất ngoài dân dụng gồm có đất quốc phòng 9,30ha, đất kênh rạch 12,49ha, đất giao thông đối ngoại 29,16ha.

 

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Dân số dự kiến của toàn quận là 315.000 người, mật độ dân số là 440,9 người/ha, tầng cao xây dựng tối thiểu là 03 tầng và không hạn chế tầng cao xây dựng tối đa, hệ số sử dụng đất là 0,9 – 1,35. Mật độ xây dựng từ 30 – 45%, chỉ tiêu sử dụng đất ở khoảng 9 – 10 m2/người, chỉ tiêu sử dụng đất công trình công cộng là 1,5 – 2,5 m2/người, chỉ tiêu sử dụng đất công viên cây xanh là 1,5 – 2,5 m2/người, chỉ tiêu sử dụng đất giao thông đối nội khoảng 4 – 6 m2/người.

 

Định hướng phát triển không gian đô thị được chia thành 4 khu:

 

Khu ở:

Phân khu đơn vị ở về cơ bản không thay đổi so với quyết định phê duyệt năm 1998, dự kiến quận 4 được chia thành 4 khu ở, nhằm bố trí hợp lý bán kính phục vụ công cộng chia đều cho từng khu, cụ thể:

 

+ Khu ở 1: Gồm các phường 2, 5, 6, 9 là các khu ở tương đối ổn định, cải tạo chỉnh trang, xây dựng mới một số khu vực thành khu hỗn hợp bao gồm các chức năng ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, công trình công cộng  và cây xanh nhóm nhà. Tập trung các công trình thương mại – dịch vụ chính (chợ Bình Tây, trục Hậu Giang, Hùng Vương).

 

+ Khu ở 2: Gồm các phường 1, 3, 4, 7, 8 xây dựng mới một số khu vực thành khu hỗn hợp bao gồm các chức năng ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, công trình công cộng và cây xanh nhóm nhà, chủ yếu tập trung trên tuyến Đại lộ Đông Tây và một phần bên trong.

 

+ Khu ở 3: Gồm các phường 12, 13, 14, công viên Phú Lâm là quỹ đất cây xanh chính của quận 6. Xây dựng mới một số khu vực thành khu hỗn hợp bao gồm các chức năng ở, thương mại dịch vụ, văn phòng công trình công cộng và cây xanh nhóm nhà.

 

+ Khu ở 4: Gồm các phường 10, 11 là khu vực hình thành các khu ở mới, xây dựng mới một số khu vực thành khu hỗn hợp bao gồm các chức năng ở, thương mại dịch vụ, văn phòng công trình công cộng và cây xanh nhóm nhà.

khu căn hộ cao cấp quận 6

Căn hộ cao cấp The Western Capital

 

Khu Trung tâm quận và công trình công cộng

Đảm bảo đủ các loại hình phục vụ thiết yếu, bố trí theo giải pháp phân tán trong các khu ở. Công trình công cộng khu ở, phường gồm các công trình công cộng mang tính thường xuyên như công trình hành chính cấp phường, thương mại dịch vụ, chợ, trạm y tế, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Riêng trung tâm hành chính của quận vẫn được phát triển tại vị trí trung tâm quận hiện nay. Trung tâm thương mại giao dịch, dịch vụ được bố trí tại khu vực dọc tuyến Đại lộ Đông - Tây, trục chính Hùng Vương – Hậu Giang. Trung tâm văn hóa – giải trí, du lịch kết hợp với công viên Phú Lâm phường 13, công viên Bình Phú phường 11.

 

Khu công viên cây xanh

Cải tạo, nâng cấp các công viên hiện hữu trên địa bàn quận, xem xét, sắp xếp lại các vị trí công viên dọc đường Lê Quang Sung – Bến Phú Định, công viên rạch Hàng Bàng. Đồng thời mở rộng diện tích công viên cây xanh trong các khu đất hỗn hợp từ việc chỉnh trang đô thị, chuyển đổi một phần các khu đất công nghiệp, đất ở đất hỗn hợp.

 

Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng

 Tiếp tục di dời các xí nghiệp sản xuất ô nhiễm, kho tàng ra các khu – cụm công nghiệp tập trung và chuyển đổi sang chức năng hỗn hợp như nhà ở cao tầng, văn phòng, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, công viên tập trung, cây xanh nhóm nhà, công trình công cộng (trường mầm non, tiểu học).

Cafeland.vn - Theo SQHKT Tp.HCM