TPHCM chấp thuận đầu tư dự án tại quận 4

Ngoài ra, UBND cũng cho phép công ty này nhận thiết kế lập đồ án quy hoạch đô thị 1/500 tại khu vực K5 và K6. 

UBND quận 4 được giao hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc hỗ trợ di dời, giải tỏa theo cơ chế tương tự của Công ty Ngọc Viễn Đông tại khu vực K5 và K6.

UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn CTCP Đầu tư Phát triển bất động sản Trường Thọ thực hiện thiết kế lập đồ án quy hoạch đô thị 1/500 cho toàn bộ 30ha khu đô thị Trường Thọ. 

Về mở rộng phạm vi dự án (từ ranh đất Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên đến Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức), Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với UBND quận Thủ Đức rà soát pháp lý khu đất 30ha khu đô thị Trường Thọ; Sở Giao thông vận tải chủ trì đề xuất việc kết nối dự án với quy hoạch tổng thể của tuyến Metro./.